Segersgården

Samarbeten

Samarbetsavtal/sponsorer

Vi har ett samarbetsavtal och är sponsrade av Draupnir, där vi är med och säljer och utvecklar utrustning och sadlar.

www.draupnir.no

Ni som är intresserade av att köpa utrustning eller sadel kan bara ta kontakt, så kan vi hjälpa dig att prova ut rätt sadel för dig och din häst.